Diensten

Wetenswaardig

De werkzaamheden ten behoeve van de Algemene Oorlogsongevallenregeling (AOR) worden thans uitgevoerd door de Pensioen- en uitkeringsraad (PUR) en door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen te Leiden. Aanvragen dienen vanaf die datum ingediend te worden bij de SVB, Afdeling V&O, Postbus 9775, 2300 RB Leiden. Meer informatie vindt u op www.svb.nl/wvo

 

Stichting Adinda heeft meermalen signalen opgevangen dat een heleboel (Indische) Nederlanders niet volledig op de hoogte zijn van regelingen voor oorlogsslachtoffers zoals de WUV en de WUBO. Daarnaast is er een categorie Indische Nederlanders die wel op de hoogte zijn van deze regelingen maar onvoldoende weten of men al dan niet voor deze regelingen in aanmerking kunnen komen.

Informatie over de WUBO, de WUV en andere regelingen, de aanvraagprocedures e.d. kunt u ook vinden op http://www.svb.nl/int/nl/veno/index.jsp

Mocht u desondanks toch nog vragen hebben of men weet niet goed, gezien de ingewikkeldheid van de regelingen, hoe men het een en ander moet interpreteren dan kunt u ons geheel vrijblijvend mailen. 
Ook kunt u bij ons terecht voor belastingaangelegenheden of andere overheidsregelingen? Wellicht kunnen we u van dienst zijn.

 

Vul de formulier hieronder om contact te nemen met Stichting Adinda:

 

Door gebruik van dit formulier accepteert u Mollom's privacybeleid.